polityka przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Urody Laurell ul. Wyszyńskiego 99,  94-050 Łódź;

2) Kontakt; laurell@laurell.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług fryzjersko-kosmetycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest wyłącznie Klinika Urody Laurell;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.